Намерете различни видове интелигентни програмируеми термостати POER

Като един от най-добрите производители на програмируеми термостати, POER доставя различни видове интелигентни термостати, които имат вграден температурен сензор, който може постоянно да отчита температурата на помещението. Ако стайната температура е по-ниска от зададена температура в помещението, термостатът ще подаде сигнал за включване на котела. Когато се постигне необходимата температурата в помещението , термостатът автоматично, ще изключи котела. Зададената температура може да бъде програмирана за 12 периода от денонощието. Това е един от най-често срещаните начини за контролиране на температурата в дома ви, като създава удобство  за вас и вашето семейство, но също така помага и да контролирате разходите си за отопление. POER е професионален производител на Wi-Fi и безжични термостати в Китай, предлагащ различни видове интелигентни безжични системи за управление с енергийно ефективни функции за управление през приложението си.

Смарт безжичен термостат

Програмируемия безжичен термостат  може да помогне за намаляване на  разходите за отопление, като автоматично включва вашия котел, когато температурата на помещението е под зададената на безжичния термостат, и изключва котела, когато температурата, която сте задали е достигната. Предимства на Смарт безжичния термостат за управление на котела: Безжична връзка, Батерии, Интелигентно управление, Съвместим с гласовите асистенти Amazon Alexa, Google Home, Управление през приложението PoerSmart

Wi-Fi термостат

Този вид интелигентен Wi-Fi термостат може да се свърже директно към вашата домашна мрежа. Термостатът може да бъде програмиран и  позволява дистанционно да се проверява и променя температурата по всяко време и навсякъде чрез приложението PoerSmart. Изключително практичен за зоново управление на отоплението. Предимства: Wi-Fi връзка, APP управление, Съвместим с гласовите асистенти Amazon Alexa, Google Home, Показания за влажност, NO-NC реле, Безпотенциално реле

Безжичен интелигентен гейтуей POER

Гейтуеят PTG10 служи като връзка между термостатите и приложението PoerSmart . Осигурява интернет достъп за отдалечено контролиране на температурата в дома ви през приложението. Не  заема от интерфейса на рутера, просто го включете директно в контакта, за да го използвате.

На един гейтуей може да свържат до 10 устройства.

Безжичен термостатен приемник PTR10

PTR10 има две безконтактни релета. Може да се свърже с газов котел или друго оборудване, което се нуждае от релета без напрежение. През едно от релетата може да се управлява помпа или термозадвижка.

Смарт термостатичен вентил

Нов метод за управление на радиатора, с новата технология от Poer – Wi-Fi смарт термостатичен вентил. От всяко място и по всяко време, имате пълен контрол над радиаторното си отопление през приложението PoerSmart

Удобен и енергоспестяващ интелигентен термостичен вентил с визможност за програмиране. Съвместим с гласовите асистенти Amazon Alexa, Google Home