ВИДЕО

Свързване на гейтуей PTG10 и термостат PTC10+PTR10 към WI-FI

Свързване на гейтуей PTG10 и термостат PTC10+PTR10 към APP

Обзор и настройка на термостат PTC20 

Свързване на  PTC20 към APP

Свързване нa термостат PTC10+PTR10 към газов котел

Създаване на POER Система със гейтуей PTG10, термостат PTC10, ресивер PTR10 и термоглава PTV30 и свързване към APP